Låttexten kunde inte hittas (tonight i.1ll be lonely too).